इम्युनोक्रोमेटोग्राफी

ड्राई इम्यून टेक्नोलोजी |उच्च शुद्धता |सजिलो प्रयोग |तत्काल परिणाम |व्यापक मेनु

इम्युनोक्रोमेटोग्राफी

 • भिटामिन B12 टेस्ट किट (फ्लोरेसेन्स इम्युनोसे)

  भिटामिन B12 टेस्ट किट (फ्लोरेसेन्स इम्युनोसे)

  यो किट मात्रात्मक रूपमा मानव सीरम वा भिट्रोमा प्लाज्मा नमूनाहरूमा भिटामिन B12 (VB12) को एकाग्रता पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • प्रोग टेस्ट किट (फ्लोरेसेन्स इम्युनोसे)

  प्रोग टेस्ट किट (फ्लोरेसेन्स इम्युनोसे)

  किट को एकाग्रता को भिट्रो मात्रात्मक पत्ता लगाउन को लागी प्रयोग गरिन्छकार्यक्रममानव सीरम, प्लाज्मा वा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा एस्टेरोन (प्रोग)।

 • CRP/SAA संयुक्त परीक्षण

  CRP/SAA संयुक्त परीक्षण

  यो किट मानव सीरम, प्लाज्मा वा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा C-reactive प्रोटीन (CRP) र सीरम amyloid A (SAA) सांद्रता को भिट्रो मात्रात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • PCT/IL-6 संयुक्त

  PCT/IL-6 संयुक्त

  किट मानव सीरम, प्लाज्मा वा भिट्रोमा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा प्रोकाल्सिटोनिन (PCT) र इन्टरल्यूकिन-6 (IL-6) को एकाग्रताको मात्रात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • 25-OH-VD टेस्ट किट

  25-OH-VD टेस्ट किट

  यो किट मात्रात्मक रूपमा मानव सीरम, प्लाज्मा वा भिट्रोमा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा 25-हाइड्रोक्सिभिटामिन D (25-OH-VD) को एकाग्रता पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • TT4 परीक्षण किट

  TT4 परीक्षण किट

  किट मानव सीरम, प्लाज्मा वा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा कुल थाइरोक्सिन (TT4) को एकाग्रताको भिट्रो मात्रात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • TT3 परीक्षण किट

  TT3 परीक्षण किट

  किट मात्रात्मक रूपमा मानव सीरम, प्लाज्मा वा भिट्रोमा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा कुल ट्राइयोडोथायरोनिन (TT3) को एकाग्रता पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • HbA1c

  HbA1c

  किट भिट्रोमा मानव सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा HbA1c को एकाग्रताको मात्रात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • मानव विकास हर्मोन (HGH)

  मानव विकास हर्मोन (HGH)

  किट मानव सीरम, प्लाज्मा वा भिट्रोमा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा मानव वृद्धि हार्मोन (HGH) को एकाग्रताको मात्रात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • फेरीटिन (फेर)

  फेरीटिन (फेर)

  किट मानव सीरम, प्लाज्मा वा भिट्रोमा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा फेरिटिन (फेर) को एकाग्रताको मात्रात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • घुलनशील वृद्धि उत्तेजना व्यक्त जीन 2 (ST2)

  घुलनशील वृद्धि उत्तेजना व्यक्त जीन 2 (ST2)

  किट मानव सीरम, प्लाज्मा वा सम्पूर्ण रक्त नमूनाहरूमा घुलनशील वृद्धि उत्तेजना व्यक्त गरिएको जीन 2 (ST2) को एकाग्रताको भिट्रो मात्रात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

 • एन-टर्मिनल प्रो-ब्रेन नेट्रियुरेटिक पेप्टाइड (NT-proBNP)

  एन-टर्मिनल प्रो-ब्रेन नेट्रियुरेटिक पेप्टाइड (NT-proBNP)

  किट मानव सीरम, प्लाज्मा वा सम्पूर्ण रगत नमूनाहरूमा एन-टर्मिनल प्रो-ब्रेन नेट्रियुरेटिक पेप्टाइड (NT-proBNP) को एकाग्रताको भिट्रो मात्रात्मक पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ।

123अर्को >>> पृष्ठ १/३